Wat is ADHDADHD als aandoening, als 'ziekte', bestaat waarschijnlijk niet eens. Het is niet wetenschappelijk aan te tonen dat het om een neuro-biologische aandoening gaat zoals zo vaak beweerd wordt. ADHD is niet meer dan een opsomming van gedragskenmerken en zeker geen definitie van een werkelijke ziekte.


Het vaak erbij horende drukke gedrag is vooral een reactie op de omgeving. De oorzaak van het gedrag van Shane ken ik maar al te goed. Mijn kind heeft namelijk helemaal geen stoornis, maar is slechts overgevoelig voor prikkels. Ik weet uit ervaring dat hij alles oppikt uit zijn omgeving en hier heel sterk op reageert. Hij kan zich niet concentreren als 26 kinderen om hem heen zitten te schuiven met stoelen, bewegen en zuchten. Hij voelt ook exact aan hoe de juf in haar vel zit op dat moment. Mijn kind is gewoon hoogsensitief. Maar hier kan ik met juf niet over praten. ADHD is naar mijn idee hoogsensitiviteit. Kinderen met een zeer sterk ontwikkelde intuïtie, staan meer 'open' voor prikkels uit hun omgeving, zowel zichtbare als onzichtbare. Dit verklaart misschien ook waarom baby's en kinderen vaak zo onrustig zijn of 'druk'. Zij voelen waarschijnlijk de onrust binnen het gezin en/of stress aan van hun ouders of andere gezinsleden waardoor ze ook onrustig (hyperactief) gedrag gaan vertonen om zelf al die prikkels ook weer kwijt te raken.


Nathalie: “Ik ben ervan overtuigd als je zelf meer tijd neemt voor je kind en het thuis de nodige begeleiding geeft, je een heel groot deel van de oorzaak oplost. Handel consequent en bied ze structuur en regels, heb geduld, toon begrip en handel in liefde. Vraag zonodig om extra begeleiding op school. Ik denk dat het geven van Ritalin enerzijds een makkelijk excuus is om een gebrek aan coachend vermogen te verbloemen, anderzijds is het een vaak gebruikt excuus om moeilijk te verklaren gedrag toch een naam te geven.”


Lees meer over Nathalie's boek "Geprojecteerd Pedagogisch Onmachts Syndroom" op:

http://www.schors.nl/book/kriek_ADHD8858.htmlADHD Volgens de Reguliere geneeskunde.


De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

Aandacht en concentratie:

zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden;

 • Hyperactiviteit:

ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.

 • Impulsiviteit:

zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de 'remfunctie' ontbreekt.

 • Regelfuncties:

ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

Niet alle kinderen met ADHD hebben in gelijke mate last van al deze problemen. De hyperactiviteit, het meest bekende kenmerk ("Alle Dagen Heel Druk") kan ontbreken of met het ouder worden (meestal rond het tiende, elfde jaar) afnemen. Kinderen bij wie de hyperactiviteit en impulsiviteit niet wordt gezien wordt vaak gesproken van ADD, hoewel de officiele diagnose ADHD type 1 luidt (zie ook ADHD vaststellen)


ADHD komt in alle landen en culturen voor en is, onder verschillende benamingen, van alle tijden. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat ADHD in Nederland voorkomt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. Twee procent van alle kinderen heeft zeer ernstige symptomen.

ADHD lijkt bij jongens vaker voor te komen dan bij meisjes; twee- tot driemaal zo vaak. Dit wordt (gedeeltelijk) veroorzaakt doordat de problemen zich bij meisjes vaak anders uiten en niet gezien worden als ADHD, maar als angst of depressie. ADHD van het overwegend onoplettende type (ook wel ADD genoemd) lijkt bij meisjes vaker voor te komen.Symptomen

Volgens de DSMIV (handleiding om diagnosen te stellen) heeft iemand ADHD als hij of zij zes of meer van de volgende symptomen
(meeste dagen van de week) heeft:


Onvoldoende aandacht voor details of achteloos fouten maken

 • Moeite om de aandacht bij taken of spel te houden
 • Niet lijken te luisteren
 • Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen afmaken
 • Moeite met organiseren van taken
 • Vermijden of afkeer hebben van taken die langdurige geestelijke inspanning vragen
 • Dingen kwijt raken die nodig zijn voor taken
 • Gemakkelijk afgeleid worden
 • Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden
 • Onrustig bewegen met handen en voeten of draaien op de stoel
 • Opstaan als zitten blijven verwacht wordt
 • Rondrennen of overal opklimmen als dit ongepast is
 • Moeilijk rustig kunnen spelen of ontspannende activiteiten uitvoeren
 • In de weer zijn of maar doordraven
 • Aan een stuk door praten
Tags: Regenesis-Healing, Regenesis-Therapie, Robert Rasmusson, ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, gedragsstoornissen, gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornissen, Hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.