Wat is ADDKinderen met aandachts- en concentratieproblemen.

Kinderen met ADD hebben veel moeite om hun aandacht ergens op te richten. Ze kunnen hoofd- en bijzaken niet goed onderscheiden en hebben veel moeite met plannen en organiseren. De grootste problemen doen zich voor met taakgericht werken op school en in de omgang met leeftijdsgenoten. Deze kinderen komen vaak stil en teruggetrokken over, passief en vergeetachtig.

Kinderen met ADHD zijn vaak hyperactief en impulsief. Bij ADD lijkt de hyperactiviteit en impulsiviteit te ontbreken, maar toch is ADD een vorm van ADHD.  Kinderen met ADD kunnen zich in hun hoofd wel druk voelen en vinden het vaak moeilijk om te denken voordat ze doen. Voor meer informatie over kenmerken, gevolgen en behandeling kunt u contact met mij opnemen.
Tags: Regenesis-Healing, Regenesis-Therapie, Robert Rasmusson, ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, gedragsstoornissen, gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornissen, Hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.