Serieuze waarschuwingen Ritalin, Straterra, Concerta.


Voor alle medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van ADHD gelden in het algemeen ernstige, niet te onderschatten bijwerkingen. Vooral bij kinderen en jongvolwassenen moet men waken voor bijwerkingen als psychose, waanideeën, hallucinaties, suïcidale ideevorming en agressie.Black Box Warning (zeer gevaarlijk medicijnen)

Het is natuurlijk in het belang van de medicijnfabrikanten om het door hen geïnvesteerde geld in de ontwikkeling van en onderzoek naar de door hen op de markt gebrachte middelen terug te verdienen door middel van de verkoop van deze medicijnen. Daarom worden er websites gesponsord, uitstapjes en lezingen voor behandelend artsen georganiseerd en reclame gemaakt voor hun product. Hier is op zich niets tegen zolang onafhankelijke informatie over de betreffende medicijnen en de risico’s op bijwerkingen maar duidelijk beschikbaar blijft voor de groepen die blootgesteld worden aan deze medicijnen.


De FDA is de U S Food and Drug Administration is de Federale authoriteit in Amerika die medicijnen goedkeurt voordat ze
aan het publiek verkocht mogen worden. Klik hier om naar de FDA website te gaan.

Op dit moment houden gezondheidsorganisaties over de hele wereld zich bezig met onderzoek naar de bijwerkingen van ADHD medicijnen, worden richtlijnen voor het gebruik ervan steeds meer aangescherpt en is men zich zeer bewust van de risico’s die deze medicijnen met zich meebrengen. Dit uit zich onder andere in de plaatsing van zeer zware waarschuwingen (Black Box Warning etiketten) op een aantal van deze medicijnen.

Deze waarschuwing is de voorloper van het uit de markt nemen van deze medicijnen, in feite betekent dit dus dat deze medicijnen als zeer gevaarlijk worden gezien.


Zolang er geen zuivere diagnostische methodieken voor ADHD bestaan, of klinkklare bewijzen voor het hebben van deze gedragsstoornis, blijft het zaak voor ouders om alert te zijn als het gaat om de gezondheid van hun kind. Laat u goed informeren, stel vragen, accepteer niet klakkeloos voorgeschreven medicijnen wanneer alternatieve behandelingsmethoden ter beschikking staan, en mocht behandeling met medicijnen de juiste weg zijn voor uw kind, laat u dan goed begeleiden door een specialist op dit gebied.


FDA Black Box Warning Labels on ADHD Medications

After much debate the following medications carry the "black box warnings" on the labels of the bottles.
These are the strongest warnings that the FDA requires, a step away from pulling the medications.


 • Adderall Tablets (mixed salts of a single entity amphetamine product)
 • Adderall XR (mixed salts of a single entity amphetamine product) Extended-Release Capsules
 • Concerta (methylphenidate hydrochloride) Extended-Release Tablets
 • Daytrana (methylphenidate) Transdermal System
 • Desoxyn (methamphetamine hydrochloride) Tablets Label (will be updated soon)
 • Dexedrine (dextroamphetamine sulfate) Spansule Capsules and Tablets
 • Focalin (dexmethylphenidate hydrochloride) Tablets
 • Focalin XR (dexmethylphenidate hydrochloride) Extended-Release Capsules
 • Metadate CD (methylphenidate hydrochloride) Extended-Release Capsules
 • Methylin (methylphenidate hydrochloride) Oral Solution
 • Methylin (methylphenidate hydrochloride) Chewable Tablets
 • Ritalin (methylphenidate hydrochloride) Tablets
 • Ritalin SR (methylphenidate hydrochloride) Sustained-Release Tablets
 • Ritalin LA (methylphenidate hydrochloride) Extended-Release Capsules
 • Strattera (atomoxetine hydrochloride) Capsules


Disclaimer: Deze website is voor algemene informatieve doeleinden. Uitspraken en fragmenten uit het onderzoek en literatuur zijn uitsluitend bedoeld als een forum voor commentaar en in het bijzonder niet bedoelt als medisch advies voor uw gezondheid. Alleen uw arts mag uw gezondheid diagnostiseren en een behandeling voorschrijven. Veranderen of stoppen met de medicijnen op basis van de informatie op deze website wordt ten strengste afgeraden. Heeft u een vraag over een geneesmiddel, of als u denkt dat u van een geneesmiddel bijwerking ervaart, raadpleeg dan uw arts.