Welkom bij praktijk "Blauwe Kracht".


Natuurgeneeskundige behandeling van  kinderen met ADD, ADHD, PDD-NOS en autisme door middel van de energetische methode Regenesis-Healing Therapie.


Heeft je arts of psychiater bij je kind de diagnose ADD, ADHD, PDD-NOS of autisme gesteld?
Veel artsen zullen de medicijnen Ritalin, Concerta, Straterra o.i.d. voorschrijven.

Daarnaast schrijven veel artsen ook nog eens psychotrope middelen zoals anti-depressiva, en antipsychotica voor.! Ben je op de hoogte wat de bijwerkingen en ontwikkelingsstoornissen voor je kind zijn?


Ik wil je hierover informeren en je een inzicht geven in de mogelijkheden voor een alternatieve behandeling voordat jouw kind ook het slachtoffer wordt van de bijwerking van deze medicijnen.Zolang er geen zuivere diagnostische methodieken voor ADHD bestaan, of klinkklare bewijzen voor het hebben van deze gedragsstoornis, blijft het zaak voor ouders om alert te zijn als het gaat om de gezondheid van hun kind. Laat u goed informeren, stel vragen, accepteer niet klakkeloos voorgeschreven medicijnen wanneer alternatieve behandelingsmethoden ter beschikking staan, en mocht behandeling met medicijnen de juiste weg zijn voor uw kind, laat u dan goed begeleiden door een specialist op dit gebied.


Een goede diagnose van ADD, ADHD, PDD-NOS en autisme is niet eenvoudig.

Alleen een deskundige met veel ervaring is in staat om de verschillen in stoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden, helaas niet iedere psychiater of arts is deskundig op dit gebied. In principe mogen psychiaters, psychologen, SPV-ers en huisartsen een diagnose als ADD wel vaststellen maar dit blijft een zeer lastig probleem. Veel psychiaters en artsen (en zelfs onderwijzend personeel gaat op de stoel van de arts zitten) geven drukke en kinderen met ongewenst gedrag de diagnose ADHD of een andere zogenaamd psychiatrische stoornis.

Een diagnose die na een enkel bezoek of door ondeskundigen is gesteld klopt vrijwel nooit, hiervoor zijn een aantal uitgebreide tests door een gedragsdeskundige nodig,


De omschrijving van een diagnose van ADHD, ADD en PDD-NOS is vaak heel erg vaag en de verstrekte medicatie zeker niet onschuldig.

Voor een goede en effectieve behandeling is het dus van groot belang dat de diagnose duidelijk is en goed onderbouwd. Het is daarom ook erg belangrijk om je vooraf goed te laten informeren over de kennis die men heeft op het gebied van ADD en andere gedragsproblemen.


Het alternatief: Regenesis-Healing therapie, een effectieve behandelmethode voor kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme zonder gebruik van medicijnen.

Als goed alternatief voor medicijnen is door de Amerikaanse therapeut Robert Rasmusson al in de vorige eeuw (1985 - 2001) een therapie ontwikkeld om de kwaliteit van leven van hyperactieve kinderen met ADHD, PDD-NOS en autisme op natuurlijke wijze te verbeteren. Deze methode is een verfijnde Regenesis Healing Therapie en geeft bijzonder goede resultaten. In combinatie met de juiste voeding, goede communicatie en structuur binnen het gezin, de weerbaarheid en het gevoel van eigenwaarde van het kind te vergroten is dit een bijzonder effectieve methode. Lees hier meer over de Regenesis Healing Therapie.Regenesis-Healing Therapie is er ook voor volwassen met fysieke en/of emotionele problemen. Natuurlijk ook voor ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme, kijk op onze website Regenesis-Therapie.nl


Waarom geven artsen deze gevaarlijke medicijnen aan onze kinderen?

Geen enkele arts of psychiater kan je vertellen wat er fysiologisch aan ADHD-kinderen mankeert. (zie: ADHD, een ziekte?). Kinderen kunnen concentratie en gedrag leren. Gedrags problemen compenseer je niet met Ritalin wat chemisch zo ongeveer gelijk is aan cocaïne.

En wat te denken van Straterra, het is gebleken dat de actieve metaboliet van Strattera vrijwel dezelfde is als die van Prozac (*) een antidepressivum voor volwassenen. Maar dit mag niemand weten, Straterra was in de psychiatrische sprookjes immers een totaal nieuwe stof in de behandeling van ADHD en bovendien commercieel erg interessant en...... valt daarbij niet onder een opiumwetgeving, omdat niemand weet hoe het werkt.


Artsen moeten kinderen met ADHD geen Ritalin, Straterra en Concerta voorschrijven’,

zegt de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck van het Psychiatrisch Centrum St. Amandus in Beernem. Hij voert een kruistocht tegen ADHD-medicijnen. Onlangs verscheen zijn boek
‘ADHD-medicatie. Medische megablunder’ in Nederland.Is ADHD, ADD, PDD-NOS diagnose, een probleem van deze tijd?
Gedrag van kinderen was ook in de oudheid al een punt van discussie.
Lees maar wat men vroeger over het gedrag van kinderen dacht!

Je kind heeft ‘ADHD’ of ‘ADD’, is een veel gehoorde term op scholen.
Tegenwoordig heeft iedere klas wel een aantal kinderen met gedrag of contactstoornissen. De vraag rijst echter of er daadwerkelijk steeds meer kinderen zijn met een probleem, of dat er veel te snel diagnoses gesteld worden.
zie video uit Zembla


Medicijnen worden te makkelijk voorgeschreven wanneer het kind als lastig en onhandelbaar word ervaren. Zijn antipsychotica werkelijk nodig voor kinderen met ADHD, PDD-NOS, autisme en andere gedragsstoornissen en contactstoornissen? En wie neemt verantwoordelijkheid voor de dramatische gevolgen van zulke medicijnen bij onze kinderen? De onderstaande video is een waarschuwing tegen het gebruik van psychotrope middelen. Klik hier voor nog meer Video's over de gevaren van medicijnen.

Tags: Regenesis-Healing, Regenesis-Therapie, Robert Rasmusson, ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, gedragsstoornissen, gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornissen, Hyperactiviteit, aandacht stoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Daniëlle Driessen

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.


Regenesis Healing Practitioner

Regenesis Healing Atlas therapie.

Regenesis Magnesium therapie.


Voor contact klik hier.


Met de Regenesis Healing  Therapie methode ben ik veelal in staat snel rust te brengen in het hoofd van de kinderen zodat ze zonder medicijnen weer goed kunnen functioneren. Meer over mijzelf  klik hier
Social MediaLaatste berichten:


Slecht nieuws over Ritalin


Uit wetenschap.

Eli Lilly (fabrikant prozac), wast handen in onschuld

Het medisch vaktijdschrift British Medical Journal heeft de hand weten te leggen op documenten waaruit zou blijken dat gebruik van het antidepressivum Prozac kan leiden tot agressief gedrag en zelfmoord. Sinds begin jaren negentig zijn al geluiden te horen over de gevaarlijke kanten van Prozac. De voornaamste spreekbuis is Peter Breggin, die als medisch expert betrokken was bij de zaak Wesbecker. Hij waarschuwt al bijna vijftien jaar dat Prozac kan leiden tot gewelddadig gedrag en zelfmoord kan uitlokken. Het British Medical Journal meldt de documenten te hebben doorgestuurd naar de FDA, de Amerikaanse organisatie die gaat over de toelating van geneesmiddelen op de (Amerikaanse) consumentenmarkt. Richard Kapit, de arts die Prozac ooit goedkeurde voor de FDA, laat weten niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van de documenten die nu boven water zijn gekomen. “Deze gegevens zijn erg belangrijk. Als dit onderzoek voor of door Eli Lilly is uitgevoerd, dan hadden ze ons die gegevens [toen] moeten verstrekken.” In 1990 rapporteerde de FDA bij monde van David Graham, tegenwoordig onderdirecteur van de afdeling Medicijnveiligheid van diezelfde FDA, trouwens al dat Eli Lilly het aantal gevallen van agressiviteit en suïcidaliteit bij Prozac-gebruikers ernstig onderrapporteerde. Zo werden 76 van de 97 Prozac-gerelateerde zelfmoorden door het bedrijf weggelaten uit de onderzoeksverslagenMagnesium blijkt positieve resultaten te geven bij kinderen met ADHD.


Verbetering van ADHD symptomen bij kinderen die een combinatie van supplementen kregen van magnesium met vitamine B6. Klik hiervoor meer informatie.


Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux, Centre Hospitalier Universitaire Carémeau, Nîmes, France.