Brochure ADHD in Nederland


Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
http://www.ncrm.nl/

Bekijk en download de brochureInleiding

Dit overzicht is een uitnodiging tot een rigoureuze aanpak van de ADHD-epidemie en de daaruit voortvloeiende medicatie, waarbij de lichamelijke en psychische gezondheid van het kind de hoogste prioriteit moet krijgen. Het is bedoeld als een compact, globaal beeld over diverse, vaak onderbelichte aspecten van deze materie.


Het bevat informatie over de achtergrond van de ADHD-diagnose en het overmatige gebruik van psychostimulantia, over bijwerkingen, de invloed van de farmaceutische industrie, de alternatieve aanpak zonder medicatie die veel te weinig aandacht krijgt, de rapportage van de VN en de EU over psychostimulantia voor kinderen en het ontbreken van bewijs van gunstig effect op de schoolprestaties.


Het bevat ook een oproep om kinderen meer met rust te laten en ons te concentreren op het verbeteren van omstandigheden waarin kinderen opgroeien, zoals op het gebied van voeding, onderwijs en sociale omstandigheden en meer te vertrouwen op het natuurlijke herstelvermogen van kinderen.


Nu ADHD internationaal, en ook in Nederland, een epidemische omvang heeft gekregen en medicatie met psychostimulantia de meest populaire behandeling is, zouden gezagsdragers verantwoordelijkheid moeten nemen om op een verstandige manier in te grijpen.


Deze brochure is eigendom van Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens