Behandeling met Regenesis-Healing Therapie


Regenesis Healing therapie gaat ervan uit dat het lichaam een uniek samenspel is van vele functies, niets staat los van elkaar. De geest beïnvloed het lichaam en andersom.


Al in de jaren 60 was Robert Rasmusson ervan overtuigd dat veel problemen ontstaan tijdens de geboorte van het kind, hij bedoelde hiermee dat vooral de nekwervel tijdens de bevalling nogal onder druk staat en dat daardoor de 1e en 2e nekwervel (atlas en draaier) in een foutstand kunnen komen. Door deze foutstand blokkeren essentiële lichaamsfuncties en kan zelfs minder bloed naar de hersenen stromen en is een oorzaak van veel ziekten zowel van geestelijke als lichamelijke aard.


Jan van der Ende, een bekende arts in Nederland heeft een boekje geschreven over de arts Sickesz die opmerkelijke resultaten behaalde bij de behandeling van wervel foutstanden bij kinderen en volwassenen met autisme, asperger, ADHD, depressie enzovoorts. Deze arts gebruikt echter een methode waarbij met veel druk en kracht gewerkt wordt.


Bij Regenesis/Healing therapie wordt het kind eerst zonder fysieke kracht in balans gebracht, dat wil zeggen dat alle foutstanden van nek en ruggenwervel worden gecorrigeerd zodat iedere blokkade die eventueel aanwezig is wordt uitgesloten. Dit corrigeren is geheel pijnloos en gebeurt energetisch door de behandelaar die op verschillende plekken zijn handen of vingers lichtjes tegen de huid drukt.

Vaak is het zo dat na een of twee behandelingen het kind zich al veel beter voelt en er positieve veranderingen zichtbaar worden en rust in het hoofd komt.
Na deze eerste behandelingen worden gebieden op het hoofd behandeld die specifiek voor kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS of autisme zijn ontwikkeld.


Het kind raakt vaak in een slaapwaaktoestand waardoor de energie zijn diepgaande werking kan doen op onder andere de amygdala ,thalamus, hypothalamus en de orbitofrontale cortex.


Dit zijn gebieden in de hersen waar u hieronder een beknopte uitleg vindt.

Amygdala, het emotionele brein.

De amygdala is het 'schakelbord' van het limbisch systeem, de middenhersenen. Het geeft zenuwsignalen door die te maken hebben met emoties en stress.


Thalamus-hypothalamus.

De hypothalamus ontvangt informatie vanuit het limbisch systeem, vanuit de hersenschors, en, via opstijgende banen door het ruggenmerg, De hypothalamus heeft een regelende invloed op het gedrag; ze is betrokken bij de drie kerngedragingen onder andere: vlucht- en afweergedrag,


Orbitofrontale cortex.

De orbitofrontale cortex maakt deel uit van een affectief netwerk in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor de verwerking en controle van emotionele prikkels. Ook de amygdala en de cortex cingularis anterior maken deel uit van dit netwerk. Antonio Damasio van de Universiteit van Iowa is van mening dat de orbitofrontale cortex belangrijk is voor het nemen van affectieve beslissingen. Laesies in dit gebied gaan namelijk vaak gepaard met een onvermogen om emotionele prikkels te evalueren en/of beslissingen te nemen aan de hand van feedback (terugkoppeling) van sociaal- en emotioneel-relevante informatie.


Werkwijze Regenesis Healing Therapie.

De behandeling vind plaats in mijn praktijkruimte, de kleren mogen aanblijven.

Een Regenesis Healing Therapie duurt gemiddeld  1 tot 1 ½ uur.

Soms zijn een paar behandelingen voldoende om van klachten af te komen,  maar het  kan ook zijn dat er een serie van behandelingen nodig is.


Extra ondersteuning mineralen.
Het kan zijn dat we extra mineralen adviseren. Het is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat kinderen met ADHD en andere gedragsproblemen een tekort aan het mineraal magnesium hebben. Wanneer nodig zullen wij dat u adviseren.


Regenesis  is geen plaatsvervanger voor de reguliere geneeswijze, maar kan een belangrijke ondersteuning zijn ter verbetering van het welzijn uw kind.


Heeft u vragen of wilt u informatie over een behandeling, vul dan het contact formulier in.

Zie contactformulier


Wilt u liever telefonisch contact. Klik dan hier.


Tags: Regenesis-Healing, Regenesis-Therapie, Robert Rasmusson, ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, gedragsstoornissen, gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornissen, Hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.