ADHD is niets bijzonders, het is zo oud als de mensheid zelf.ADHD, ADD, PDD-NOS allemaal gedragsstoornissen en aandachtstoornissen van deze tijd? Het is allemaal niet nieuw, het hoort bij een opgroeiend kind. Het probleem is dat we de farmaceutische industrie zijn gaan geloven dat het een ziekte van deze tijd is. Ook artsen, psychiaters en het schoolsysteem zijn debet aan het feit dat we onrustige, baldadige kinderen met gedragsproblemen zien als een ziekte.


"Onze jeugd is afgetakeld en ontbeert discipline. Jonge mensen luisteren niet meer naar hun ouders. Het einde van de wereld is nabij."

(Spijkerschrift rond 2000 voor Chr.)


"De kinderen van nu houden van luxe ... hebben slechte manieren, minachten de autoriteit, hebben geen respect voor oude mensen en kletsen, terwijl ze moeten werken. De jonge mensen staan niet meer op, wanneer ouderen de kamer binnenkomen. Ze spreken hun ouders tegen, kletsen in het bedrijf, schrokken alle lekkernijen aan tafel op, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun leraren."

(Socrates, 470 tot 399 voor Chr., Grieks filosoof)


"lk heb geen hoop meer in de toekomst van ons land, als eenmaal onze jeugd de mannen van morgen zijn.

Onze jeugd is ondraaglijk, onverantwoordelijk en verschrikkelijk om naar te kijken ..."

(Aristoteles, 384 tot 322 voor Chr., Grieks filosoof).


"De wereld maakt moeilijke tijden door. De jonge mensen van tegenwoordig denken aan niets anders dan aan zichzelf. Ze hebben geen eerbied voor hun ouders of de ouderen. Ze zijn ongeduldig. Ze praten alsof ze alles weten en wat wij voor wijsheid houden, is dwaasheid voor hen."

(Petrus de monník, 1274)


"De perverse moraal van de jeugd van vandaag is zo groot, dat ik het onmogelijk nog langer bij hen kan uithouden."

(Een schoolmeester uÍt de l9e eeuw).


"Het valt op dat bij de schooljeugd het vroeger getoonde fatsoen en het morele gedrag ... meer en meer verdwijnt."

( Regeríng srapport, 1 852 )
Tags: Regenesis-Healing, Regenesis-Therapie, Robert Rasmusson, ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, gedragsstoornissen, gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornissen, Hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.